Browsing Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística by Author

X
Xia, Jiazhi  [1]
Xin, Shi-Qing  [1]
Xin, Ying  [1]
Xu, Qing  [6]
Y
Yang, Yu  [1]
Yang, Zhen  [1]
Yi, Yugen  [1]
Z
Zhang, Xiaopeng  [1]
Zhang, Zongwei  [1]