L’atenció centrada en la persona a Catalunya: identificació de les seves bases a partir d’un procés de participació i consens

Localització