Validesa de la teoria de l’eficiència dels mercats en l’ibex-35

Quer Serrallonga, Carles
Share
Són moltes les persones que decideixen invertir una part dels seus estalvis en actius financers amb la finalitat d’obtenir un rendiment. Ara bé, aquests estalviadors basen les seves inversions en una qüestió purament d’atzar, o bé apliquen tècniques que els permeten determinar en quin actiu invertir i quan? Si els mercats financers fossin eficients, aquesta pregunta tindria una resposta fàcil: l’obtenció de rendiments o pèrdues que vagin més enllà del que preveu el propi mercat dependria únicament de l’atzar. No obstant, en aquest treball s’intentarà provar que això no sempre és així. En el marc teòric d’aquest treball s’aprofundirà en la teoria de l’eficiència dels mercats financers. Tot seguit, s’introduirà el concepte d’anàlisi fonamental, ja que en aquest treball s’utilitzaran models de valoració que formen part d’aquest. Quant al marc pràctic, s’explicarà la metodologia que s’ha seguit a l’hora de calcular el preu teòric dels valors de l’IBEX 35 a través de l’exemple d’ABERTIS. Per últim, en les conclusions es realitzarà un recull de totes les troballes que s’han donat una vegada acabat i contrastat el treball de camp. L’objectiu últim d’aquest apartat será el de determinar si el mercat de l’IBEX 35 és eficient ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització