Derechos y democracia en el constitucionalismo contemporáneo. ¿Una tensión armonizable?

Share
The present dissertation analyzes some of the internal tensions in our current constitutional democracies. I start from the consideration of the characteristics that currently define our constitutional realities. I attempt to account about the means we have to guarantee and satisfy the purposes and values of constitutionalism as a political project. Namely, the written and rigid form of our Constitutions and the judicial review, and the tension that prima facie they have with the ideal of collective or democratic self-government. In the same way, I argue how we can overcome this tension through the express adherence to the postulates that justify the rigid contemporary constitutionalism, I mean, towards a model of strong constitutionalism. Besides, I try to show how from an adequate perspective these same postulates should be understood as a necessary means to make sense of any authentically democratic form of government. ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.