Estudi de la viabilitat empresarial d’una casa rural: Can Serrats. Allotjament rural

Miralles Ralló, Maria
Share
Aquest projecte sorgeix de l’oportunitat de negoci d’una casa actualment en ruïnes situada a Palol de Revardit, en un entorn on hi predomina la naturalesa. L’objectiu principal d’aquest treball és l’anàlisi de la viabilitat econòmica i financera d’una casa rural, entesa com a empresa dins del sector del turisme. D’aquesta manera, en un futur no massa llunyà, es pretén posar a la pràctica (amb petites oscil•lacions) cada punt d’aquest projecte empresarial. L’anàlisi del mercat permetrà tenir constància dels factors que podrien perjudicar l’activitat de la nova empresa, així com establir les estratègies adequades per evitar-los o minimitzar-los. Tanmateix, en l’estudi de mercat s’identificaran els factors que caldrà aprofitar per tal de reforçar i impulsar l’activitat empresarial, ja que suposaran una oportunitat per a aquesta.Mitjançant l’estudi de màrqueting s’analitzaran les diverses línies d’actuació que caldrà seguir per desenvolupar l’estratègia de comercialització més òptima i, conseqüentment, obtenir la major quota de mercat possible. Finalment, es realitzarà una anàlisi econòmica on es presentarà la metodologia i la previsió de resultats de l’empresa, en base a dos escenaris: un d’optimista i un de pessimista. D’aquesta manera, a través de les conclusions obtingudes es definirà el grau de viabilitat del present projecte empresarial ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització