Les Funcions dels Lletrats de l’Administració de Justícia: exerceixen funció jurisdiccional?

Share
Amb la nova Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, la denominació del Secretari Judicial es substitueix per la de Lletrat de l’Administració de Justícia, i on la seva figura evoluciona en el sentit d’atribuir-li un major número de competències dins el procés. Ara s’imposa el repartiment de competències entre el Jutge i el Lletrat de l’Administració de Justícia; aquest últim ha deixat de ser una figura “aïllada i residual” per esdevenir com l’impulsor d’un canvi. En tot cas, es fa necessari diferenciar entre les tasques pròpiament jurisdiccionals (jutjar i fer executar allò jutjat) d'àmbit competencial exclusiu del jutge i les organitzatives o administratives de competència del Lletrat de l’Administració de Justícia ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització