Aspectes de la història més recent de la llengua catalana (revista de projectes doctorals en curs) = Aspects of the most recent history of Catalan language (review of doctoral projects in progress)

Albiol, Gemma
Mitjavila, Mercè
Pi Vilà, Anna
Share
Es descriuen, de forma succinta, quatre projectes de tesi doctoral que són en curs de realització en el si del grup d'investigació en Història de la llengua i llengua normativa de la Universitat de Girona. Tots ells estan relacionats amb el període més recent de la història de la llengua catalana i amb aspectes de la realitat actual d'aquesta llengua, i s'inscriuen en el projecte de recerca finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat espanyol que du el títol de: Lengua, identidad y cohesión social: el paradigma de los territorios de frontera lingüística ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution – Non commercial – Share alike (by-nc-sa) Creative Commons by-nc-sa3.0