Màquina per a la caracterització de mòduls termoelectrics

Padrós Fernández, Oriol
Share
A la Universitat de Girona, el departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial, està investigant sobre la generació d’energia a partir de la calor emesa de diferents processos. Aquesta recuperació es fa mitjançant uns mòduls termoelèctrics (TEM), que estan formats per petits semiconductors d’un gruix pròxim als 5 mm,el funcionament dels quals recau en l’efecte Seebeck. Aquest efecte es descriu com: “si es fa un circuit format per dos materials conductors diferents que estiguin connectats elèctricament en sèrie, però tèrmicament en paral•lel, i aquests es troben a diferents temperatures, es produeix una força electromotriu de circuit obert, per tant, voltatge”. Aquest projecte té com a finalitat el disseny mecànic d’una màquina per a la caracterització dels mòduls termoelèctrics. Per tant, l’objectiu del present projecte és dissenyar una màquina que sigui capaç de comprimir els TEMs i crear una diferència de temperatura entre les seves cares ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització