La Incidència de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local al règim local de Catalunya: problemàtica i competències

Serra Guardiola, Mireia
Share
L’objecte d’aquest treball serà analitzar si la reforma local impulsada per la LRSAL afecta a l’autonomia local i si suposa o no un buidatge competencial en matèria de Règim Local, degut a que la LRSAL no respecta els principis de la Carta Europea d’Autonomia Local ni l’autonomia local garantida a la Constitució Espanyola en el seu article 140 ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització