Pla d’ordenació urbanística d’un polígon industrial, execució dels vials i disseny de la instal•lació d’il•luminació i de sanejament

Páramo Andurell, Nuria
Share
El projecte escollit és el de desenvolupar el pla urbanístic d’un polígon industrial per als terrenys actualment d’ús agrari, situats a la província de Girona i delimitats per les carreteres AP-7, C-65 i el Carrer del Marroc. Per a això, s’ha definit el disseny dels vials, així com la instal•lació de la xarxa d’enllumenat públic i la xarxa de sanejament d’aigües pluvials, tot de manera apropiada per a l’ús industrial que predominarà a la zona. L’objectiu del projecte és el de definir la urbanització de l’esmentat terreny per tal de permetre la seva posterior edificació i l’activitat industrial del polígon. Per fer-ho, s’ha tingut en compte la importància de crear un bon disseny urbanístic que garanteixi tant la comoditat dels usuaris com la mobilitat de vehicles i de vianants. Es tracta de mantenir un entorn net i segur amb els serveis i les infraestructures necessàries per a la posterior edificació del polígon. A més de la normativa vigent que li correspon al terreny en funció del tipus de sòl i de l’ús que se li vol donar a l’àrea, es fa ús d’eines de suport informatitzades per al disseny de la xarxa d’enllumenat públic ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització