Estudi i optimització d’una cruïlla semafòrica a Girona aplicant la teoria de Grafs

Marco Vall, Alexandre
Share
En l’actualitat, a totes les ciutats on hi ha un trànsit diari de vehicles es requereix una programació i modelització de cruïlles semafòriques per tal de garantir una bona circulació entre vehicles i vianants. El que s’intenta és aconseguir una fluïdesa entre tots els usuaris prou satisfactòria per arribar a la destinació pertinent de la forma més ràpida, senzilla i segura possible. L’objectiu d’aquest projecte ha estat estudiar la situació actual de la intersecció que es forma amb el carrer Joan Maragall i la Gran Via de Jaume I, a Girona, comprovar si la distribució dels temps dels semàfors és òptima i a partir de la teoria dels Grafs, proposar alternatives per millorar la situació existent. S’ha hagut de realitzar un treball de camp de comptatge per saber el número d’usuaris que circulen en la intersecció –vehicles i vianants- durant les hores pic, com també s’han cronometrat els temps de les fases dels semàfors que hi ha a la intersecció. Aquestes dades recopilades s’han estudiat i després s’han efectuat els càlculs necessaris per obtenir resultats verídics i treballar a partir d’aquests resultats ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització