Estudi numèric de la fissuració d’elements de formigó armat

Delgado Palahí, Joan
Share
Les característiques mecàniques i adherents dels FRP utilitzats com a reforç intern d’elements de formigó armat donen com a resultat uns nivells de fissuració més elevats que els obtinguts amb formigó armat amb acer convencional. Això afecta directament el seu comportament en servei i farà que aquest regeixi el disseny d’aquest tipus d’elements. En aquest sentit, és essencial conèixer i entendre el procés de fissuració del formigó armat degut a esforços de tracció, procés que depèn de l’adherència formigó-reforç i de l’efecte tenso-rigidesa (més conegut pel seu terme anglès tension stiffening) que d’aquesta interacció se’n deriva. L’objectiu d’aquest projecte és l’anàlisi del fenomen del tension stiffening analitzant el procés de fissuració d’un tirant de formigó armat sotmès a tracció pura, mitjançant eines numèriques ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0