La Procédure pénale: dret comparat amb el dret processal penal espanyol

Share
El procés penal és una de les branques del dret ineludible a qualsevol sistema jurídic “desenvolupat” del S.XXI. Apreciat com a la principal garantia contra l'arbitrarietat i defensor dels nostres Drets Fonamentals, el procés penal constitueix l'únic instrument de tot l'Ordenament Jurídic apte per a l'aplicació del Dret Penal. Per motius personals, relacionats amb els meus orígens i a partir, de l'adquisició de coneixements sobre el Dret Processal penal espanyol, quan varen començar a sorgir en mi, una creixent curiositat pel que fa el funcionament del Dret Processal Penal Francès. Moguda per aquest afany de coneixement, després d'indagar en la bibliografia francesa i espanyola, vaig percebre que no es trobava cap manual de Dret Comparat, sobre el procés penal entre aquestes dues legislacions. És necessari advertir als lectors que, malgrat ser un treball de dret comparat, no s'ha procedit a una explicació en dos blocs, on, per una banda s'explica el Dret Processal Penal francès i per l'altra banda, el Dret Processal Penal espanyol. Sinó que he centrat les meves explicacions principalment en el Procés Penal Francès, amb la introducció d'alguns incisos en relació a la legislació espanyola, quan es considerava pertinent ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització