Interuniversity style guide for writing institutional texts in English = Manual d'estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès

Xarxa Vives d'Universitats
Bain, Mhairi
Bates, John
Berman, Graeme
Cullen, David
Herrero, Javier
Noone, Barnaby
Owen, David
Redmond, Peter
Samson, Richard
Vázquez, Luci
Share
El Servei de Llengües Modernes de la UdG ha participat en l’elaboració de la 'Interuniversity style guide for writing institutional texts in English', editada per la Xarxa Vives. L'objectiu d’aquesta guia és promocionar el multilingüisme i proveir d'un conjunt de normes i criteris comuns i homogenis per a la redacció de documents en anglès propis de l'àmbit universitari. La guia està pensada fonamentalment per als docents, els investigadors i el personal d’administració de les universitats que han de redactar documentació institucional en anglès, però pot ser molt útil també per a molts altres col·lectius, i d'una manera especial per a l'estudiantat. A més de criteris generals de redacció, hi trobareu les convencions lingüístiques relatives a l’ortografia, la puntuació, la tipografia i altres aspectes editorials essencials per garantir la coherència, la claredat i la precisió dels textos en anglès que produïm ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0