UdG Llengua. Guia lingüística i d’estil

Share
Recull de consells i de criteris de llengua i aspectes formals elaborat pel Servei de Llengües Modernes i que ha aplegat en la publicació 'UdG llengua. Guia lingüística i d'estil', amb l’objectiu de tractar de manera homogènia els textos de la Universitat i contribuir, així, a establir la imatge de la UdG. No es tracta d’un compendi de qüestions gramaticals o normatives que es poden trobar en gramàtiques o diccionaris, sinó que hi trobaràs aclariments sobre qüestions que poden induir a error i la indicació de l’ús pel qual ens decantem a la UdG en qüestions que es poden tractar de maneres diferents ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution (by) Creative Commons by3.0