Intencionalitat compartida. Una hipòtesi de Josep Call: la curiositat com a tret humà