A Girona, la renovació pedagògica va venir dels mestres de l'escola pública