Joves i policia: una aproximació al coneixement, valoració i confiança dels joves en la policía

Masachs Badia, Carina
Share
Aquest estudi parteix d’una primera hipòtesis o idea inicial: hi ha una gran distància entre els joves i la policia. Aquesta distància és creada principalment per un desconeixement important per part dels joves de què és i quina funció fa un policia, per una desconfiança comuna cap aquest col•lectiu i finalment per una valoració molt negativa dels joves cap a la policia. La pregunta d’investigació que guia aquest projecte és: quina percepció tenen els joves de la policia? Per poder respondre-la amb rigor i de forma general, caldria una recerca molt més àmplia que la que s’ha pogut dur a terme. Tanmateix, aquest treball busca de forma exploratòria esbrinar respecte d’una mostra de joves estudiants de secundària: 1. el grau de coneixement dels joves de la policia; 2. el grau en què recorrerien a la policia per solucionar alguns dels seus problemes; 3. conèixer quin grau de confiança hi tenen i 4. conèixer com valoren la policia. Addicionalment, de manera temptativa, s’intentarà detectar si hi ha alguns factors rellevants que puguin influir en aquesta confiança i valoració ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització