Carboranycarboxylate Complexes as Efficient Catalysts in Epoxidation Reactions

Text Complet
Carboranycarboxylate-AM.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
This work presents the first examples of carboranylcarboxylate complexes as precatalysts in epoxidation reactions with the use of peracetic acid as the oxidant. The manganese [Mn(μ-H2O)(1-CH3-2-CO2-1,2-closo-C2B10H10)2]n·(H2O)n (1), [Mn2(1-CH3-2-CO2-1,2-closo-C2B10H10)4(2,2'-bpy)2] (2, bpy = bipyridine), [Mn(1-CH3-2-CO2-1,2-closo-C2B10H10)2(bpm)]n (3, bpm = bipyrimidine), and [Mn(1-CH3-2-CO2-1,2-closo-C2B10H10)2(2,2'-bpy)2] (4) complexes and the cobalt [Co2(μ-H2O)(1-CH3-2-CO2-1,2-closo-C2B10H10)4(thf)4] (6) complex, all containing the carboranylcarboxylic 1-CH3-2-CO2H-1,2-closo-C2B10H10 (LH) ligand, together with Mn3(OAc)6(2,2'-bpy)2 (5) displayed good performance with high conversions and selectivity values in short reaction times, in most cases. This work highlights that the coordination of the carboranylcarboxylic ligand to the metal ions is crucial to the performance of the complexes as catalysts ​
​Tots els drets reservats