La Crisi dels refugiats: crisi dels refugiats o crisi d’actuació

Pijoan Amiel, Nil
Share
En el present treball ens hem plantejat la següent qüestió: estem davant d’una “Crisi dels Refugiats” o, més aviat, es tracta d’una “crisi d’acció” per part de la Unió Europea? Per respondre a aquesta qüestió, pretenc analitzar la “Crisi dels Refugiats”, un afer que afecta de ple a la Unió Europea i respecte a la qual intentaré donar una resposta per la seva solució. El treball s’estructura en tres blocs. El primer es dedica al marc general de la regulació del dret d’asil. El segon bloc es dedica pròpiament a la gestió de la crisi dels refugiats i les respostes que hi ha donat i hi dóna la Unió Europea. Analitzarem com ha afectat als Estats membres aquesta arribada massiva de demandants d’asil -de tanta transcendència que l’opinió pública l’ha anomenat “crisi dels refugiats”. Finalment, a les conclusions es proposaran algunes solucions per tal de resoldre la Crisi dels Refugiats, sempre tenint present les dificultats derivades del fet que gran part dels Estats membres no reconeixen com a refugiats els sirians que s’han desplaçat fins el nostre territorio ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0