El règim lingüístic en la sentència 31/2010, de 28 de juny