Untangling surface oxygen exchange effects in YBa2Cu3O6+x thin films by electrical conductivity relaxation

Cayado, Pablo
Sánchez‐Valdés, C.F.
Stangl, A.
Coll, M.
Palau, A.
Puig, Teresa
Obradors, Xavier
Text Complet
AM-UntanglingSurface.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
The kinetics of oxygen incorporation (in-diffusion process) and excorporation (out-diffusion process), in YBa2Cu3O6+x (YBCO) epitaxial thin films prepared using the chemical solution deposition (CSD) methodology by the trifluoroacetate route, was investigated by electrical conductivity relaxation measurements. We show that the oxygenation kinetics of YBCO films is limited by the surface exchange process of oxygen molecules prior to bulk diffusion into the films. The analysis of the temperature and oxygen partial pressure influence on the oxygenation kinetics has drawn a consistent picture of the oxygen surface exchange process enabling us to define the most likely rate determining step. We have also established a strategy to accelerate the oxygenation kinetics at low temperatures based on the catalytic influence of Ag coatings thus allowing us to decrease the oxygenation temperature in the YBCO thin films ​
​Tots els drets reservats