El sector forestal: dades per al debat: Quines són les principals magnituds i dades del món forestal que condicionen l’evolució futura del sector?