El sector forestal: dades per al debat: Quines són les principals magnituds i dades del món forestal que condicionen l’evolució futura del sector?

Compartir
Per poder entendre millor l’abast dels principals reptes ambientals, econòmics i socials que afecten els boscos de les comarques gironines, presentarem sintèticament les principals dades del sector. De la seva lectura apareixeran un conjunt de reflexions sobre la situació actual del sector forestal, les quals ens permetran prioritzar els objectius de futur ​
​Tots els drets reservats