High electrical and electrochemical properties in bacterial cellulose/polypyrrole membranes

Text Complet
HighElectricalElectrochemical.pdf closed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
The purpose of the current work was to produce conducting electroactive membranes from bacterial cellulose (BC) coated with polypyrrole (PPy) via in situ chemical polymerization of pyrrole at 4 °C using FeCl3 as oxidant agent. The electrical conductivity, tensile, thermal and electrochemical properties of BC-PPy membranes were investigated. The results revealed that the uniformly coating of PPy nanoparticles on the surface of BC template achieved high electrical conductivity of 3.39 S cm−1 and a specific capacitance of 191.94 F g−1 at 5 mv s−1 scan rate. The high conductivity and specific capacitance of the present BC-PPy membranes opens new potential applications for BC in various fields as biosensors, flexible electronics, or energy storage devices ​
​Tots els drets reservats