Assessment of wastewater phytotechnologies for the attenuation of emerging organic contaminants and development of innovative analytical methods for their determination

Garcia Rodríguez, Aida
Share
Emerging organic contaminants (EOCs), like pharmaceuticals and endocrine disrupting compounds, are continuously introduced into the environment. Some 2/2 have been found in water bodies, posing a risk on human health and ecosystems even at low concentrations. Within this thesis, we have assessed the effectiveness of biologically-based wastewater reclamation systems as a cost-effective technology for removing different types of EOCs from wastewater treatment plant effluents. Processes like photodegradation, biodegradation, and phytoremediation, occurring in polishing ponds, have been evaluated. Besides, we have developed simple-to-use and innovative analytical methods to determine EOCs in both biosolids and waters. The use of polymer inclusion membranes (PIMs) has been evaluated as a new tool for the extraction, transport, and preconcentration, in a single step, of antibiotics present in waters. Afterwards, a cheap and easy-to-use new passive sampler based on PIMs has been tested to be used for antibiotics monitoring in waterbodies ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.