Evolucio històrica de l’emfiteusi a Catalunya

Funes Castillo, Daniel
Compartir
Al llarg d’aquest treball no només hem estudiat totes les característiques intrínseques del contracte d’emfiteusi: el contracte de cessió, el cens o delme a pagar, el dret de fadiga, el lluïsme, la capbrevació, sinó que a més hem realitzat una profunda recerca sobre les diferents nomenclatures que ha tingut el contracte al llarg dels anys i com s’ha transformat des de la seva creació en el Codi de Justinià fins a l’actual regulació en llei, passant per la temuda Pesta Negra, l’aparició dels mals usos, essent els principals motius que originaren la famosa Guerra dels Remences, dividint el poble català en forçar un èxode cap a la Catalunya Nova més enllà del Llobregat, forçant al rei Jaume II a esdevenir àrbitre en el conflicte dictant la controvertida Sentència de Guadalupe i aconseguint per la força una regulació més justa per als pagesos. Tanmateix un dels aspectes que més hem volgut cuidar alhora de realitzar aquest treball es en les diferents opinions dels autors. Tot el treball es basa en la opinió personal fonamentada en base a una recerca bibliogràfica extensa, divergent i, en alguns casos, contradictòria. Probablement en les pròximes dècades, fruit de noves recerques, algunes parts del contingut d’aquest treball es veuran firmament confirmades mentre que d’altres, potser, quedaran desmentides. Tot sigui per aconseguir esbrinar que va passar durant la guerra dels remences i com va influir tot el moviment social i polític en un mer contracte emfitèutic ​
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:Reconeixement - No comercial - Sense obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0