Anàlisi social i cultural dels anys 1960-1970: la contracultura i la música