Mitjans de consum musical en la formació del Heavy metal