Fortuny de Pere Gimferrer o un bric-à-brac de la Belle Époque. Una novel•la singular en el panorama narratiu català dels anys vuitanta