Crònica legislativa de l’Estat espanyol (BOE d’1 de juliol a 31 de desembre de 2011)

Share
Descripció de les principals disposicions normatives dictades per l’Estat espanyol, d’incidència en matèria lingüística i publicades al Butlletí Oficial de l’Estat (en endavant BOE) des d’1 de juliol a 31 de desembre de 2011. Per consegüent, el període estudiat coincideix, cronològicament, amb l’etapa electoral esmentada. Abasta els darrers mesos de la IX Legislatura (2008-2011) i la darrera etapa del govern socialista presidit per José Luís Rodríguez Zapatero i l’inici d’una X Legislatura amb majoria absoluta del Partit Popular ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0