L’ordenació de la qüestió lingüística a Catalunya de 1892 a 1936: el procés de reconeixement de l’Estatut d’oficialitat del català