Viabilitat del sistema de pensions: és viable el sistema de pensions a Espanya?

Feliu i Ayala, Guillem
Share
L’essència d’aquest treball de és la viabilitat del sistema públic de pensions a Espanya, el qual es basa en la confiança intergeneracional. Preten fer prendre consciència que la pensió de jubilació no és quelcom diví o màgic, sinó que hi ha un aspecte fonamental al seu darrere que és la demografia. L’economia evidentment també juga un rol crucial, però és vox populi que és cíclica, essent les seves implicacions en el curt termini, mentre que la sostenibilitat de les pensions de jubilació és una qüestió del llarg termini. L’objectiu, per tant, és entendre que la gent jove (al voltant dels quaranta i menys) necessàriament viurà un canvi en l’estructura de la pensió de jubilació, i que aquest canvi passarà perquè cada vegada més els ciutadans es facin responsables de la seva vellesa, en comptes de deixar-ho en mans dels seus fills i néts, concloent, doncs, que l’actual sistema de pensions de jubilació no és sostenible –que no vol dir que desapareixerà la pensió ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització