Proposta d'un catàleg de turisme d'experiències basat en el valor productiu del paisatge al Lluçanès

Mussons Olivella, Núria
Share
L’objectiu principal d’aquest treball és emprar els instruments d’ordenació i gestió de paisatge per a la creació d’un producte turístic. Els objectius específics són, en primer lloc analitzar els recursos turístics del Lluçanès a partir de la informació existent. En segon lloc, definir els valors productius del paisatge. En tercer lloc, identificar experiències turístiques a partir de les entrevistes amb els empresaris del Lluçanès i de la literatura revisada. En quart lloc, crear una proposta de catàleg de turisme d’experiències basat en els valors productius del paisatge, havent definit els públics objectius. I en cinquè i darrer lloc, plantejar una experiència turística desenvolupada per a un públic objectiu ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització