El temps i l'espai en l'experiència escènica: l'impacte de la tecnologia i Internet en les arts escèniques

Text Complet
Compartir
En la mesura que les tecnologies i Internet transfor- men la noció d'espai i temps, es plantegen canvis en els conceptes de lloc i representació que defineixen la naturalesa de les arts escèniques. La hibridació entre diferents tecnologies i gèneres ofereix una gamma de potencialitats per al desenvolupament cultural. En aquest context, l'entorn de la experiència escènica es defineix com un experiment cultural que reflecteix processos mediàtics i socials. Aquest arti- cle reflexiona sobre com l'entorn mediàtic redefineix conceptes arrelats a la materialitat escènica com lloc i representació, presència simultània de públic i actors o participació dels espectadors. La pregunta que guia aquest article és quina és la reacció del fet escènic davant les tecnologies i el nou ecosistema mediàtic. L'objectiu és observar, des d'un punt de vista teòric, la relació de l'espectador amb l'escena a través dels mitjans de comunicació i identificar les implicacions de l'aplicació de la tecnologia i Internet en l'entorn de l'experiència escènica. Els coneixe- ments que es puguin desprendre d'aquest estudi poden proporcionar arguments per a línies d'investi- gació futures, tant de caire conceptual com empíric ​
​Tots els drets reservats