L’organització social en el territori glocal: programació didàctica d’un curs de tercer d’educació secundària obligatòria