Premi Pilar Suris a Treballs Final de Màster (TFM) de formació del professorat d’educació secundària

Premi Pilar Suris a Treballs Final de Màster (TFM) de formació del professorat d’educació secundària

Pilar Surís Pavon fou catedràtica de Ciències Naturals de l'Institut Montilivi, on impartia docència des de 1980, i professora associada de Didàctica de les Ciències Experimentals a la Universitat de Girona. També fou tutora de Pràcticum i del Treball Final del Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària de la Facultat d'Educació i Psicologia d'ençà de l'any 2009. La seva vocació pedagògica la va portar a interessar-se, tant des de la teoria com des de la pràctica, a la recerca de mètodes innovadors i creatius que conduïssin a la superació del fracàs escolar dels adolescents (recollits al projecte "Fracàs escolar: propostes de millora", memòria de recerca del curs 2004 - 2005. Departament d'Educació). És per això que hem considerat oportú que portés el seu nom un premi on es valoressin els aspectes de l'ensenyament que ella va promoure i que contribuís a perpetuar la inestimable feina que va encetar.

Discover