Paisatges de frontera dels territoris de pas dels Pirineus: els casos de l’àrea central de l’Espai Català Transfronterer i l’àrea central de l’Eurociutat Basca

Pastor Saberi, Roser
Share
Border landscapes often constitute geographical unities which have experimented distinct landscapes dynamics in each side of the border. This fact occurs because these border landscapes belong to different countries. The doctoral thesis states that a political border has consequences over the landscapes. In that sense, the thesis aims to analyse, firstly, the landscape evolution of the central area of the Catalan Cross-border Space and, secondly, to compare it to the Basque Eurocity´s central area. With the aim to identify the border landscapes structures, land use and land cover cartography for three periods of time was created (1950, 1980/1990 and 2000). Then, the role played by the Franco-Spanish border over the landscapes was assessed. Through this process we have determined the consequences of the two different political and economic models over these border landscapes, as well as the effects of the de-bordering process on the same ones ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Localització