La vulnerabilitat del comerç de la ciutat de Girona a les inundacions del riu Onyar

Localització