Integració i estudi d’un conjunt de propulsors per un robot submarí