Conductive nanopaper from cellulose nanofibers and conductive polymers and/or carbon nanotubes

Full Text
Share
Coming from renewable and sustainable raw materials, nanocelluloses are rapidly emerging as one of the most promising future materials. Recently, the use of nanocellulose nanocomposites in flexible electrodes, biosensors or supercapacitors it is been studied. The main objective of this thesis is to produce conductive nanopapers from cellulose nanofibers (CNF) or bacterial cellulose (BC) and tree different conductive materials: polypyrrole (PPy), poly(3,4-ethylenedioxythiophene : polystyrene sulfonate (PEDOT:PSS) and multi-walled carbon nanotubes (MWCNT). The structure and morphology of nanocomposites were studied, as well as their thermal, mechanical, and electrical conductivity properties. The results revealed the semiconductor or conductor character of the obtained nanocomposites, with specific capacitances up to 300 F g-1 for CNF-PPy and CNF-PEDOT:PSS-PPy nanocomposites. This work demonstrates the feasibility of using cellulose nanofibers in the field of green and flexible electronics, biosensors, and energy storage devices ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.