Filiberto de Saboya traductor de Philippe de Commynes (1621-1627)

Share
Article que es refereix a les traduccions al castellà de Philippe de Commynes (1447-1511), escriptor, historiador, conseller i diplomàtic francès del XVI, especialment les realitzades per Enmanuel Filibert de Savoia, virrei de Sicília ( 1588-1624) ​
​Tots els drets reservats