35 anys de cartells turístics a Catalunya: evolució de la imatge turística catalana del 1980 al 2015

Localització