Bonding description of the Harpoon mechanism

Text Complet
BondingDescription.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
The lowest lying states of LiH have been widely used to develop and calibrate many different methods in quantum mechanics. In this paper, we show that the electron-transfer processes occurring in these two states are a difficult test for chemical bonding descriptors and can be used to assess new bonding descriptors on its ability to recognise the harpoon mechanism. To this aim, we study the bond formation mechanism in a series of diatomic molecules. In all studied electron reorganisation mechanisms, the maximal electron-transfer variation point along the bond formation path occurs when about half electron has been transferred from one atom to another. If the process takes place through a harpoon mechanism, this point of the reaction path coincides with the avoided crossing. The electron sharing indices and one-dimensional plots of the electron localisation function and the Laplacian of the electron density along the molecular axis can be used to monitor the bond formation in diatomics and provide a distinction between the harpoon mechanism and a regular electron reorganisation process ​
​Tots els drets reservats