Informatització dels processos en un magatzem

Viella Andreu, Pau
Share
La gestió dels magatzems és una part important de la gestió logística d’una empresa. Mitjançant la introducció d’una eina informàtica, és possible millorar la seva gestió. Tot magatzem té cinc processos bàsics sobre els quals es treballa: -Entrada: Rebuda de la mercaderia comprada. -Sortida: Enviament dels encàrrecs rebuts. -Ubicació: Ubicació de les diferents mercaderies al magatzem. -Picking: Recol•lecció del material sol•licitat a la seva ubicació. -Packing: Empaquetament dels productes encarregats. El projecte d'informatització dels processos en un magatzem esdevé a partir de la situació en què molts d'ells es troben. El seu funcionament manual i no procedimentat, pot portar a una manca de rigor i errors no desitjats. L'objecte d'aquest projecte és analitzar i determinar els punts crítics dels processos estàndard i optimitzar el funcionament dels diferents processos mitjançant la seva informatització. Per això, es proposa incorporar l’ús d'un lector de codi de barres que anirà directament associat a l’eina desenvolupada (amb un programa Excel) que serà objecte del projecte, el qual relacionarà tots els processos i que a més servirà per realitzar l'inventari del magatzem i extreure els indicadors de rendiment del magatzem. Com a especificació important, Excel és l'eina que s'utilitzarà per al desenvolupament del programa, i els diferents fulls que aquest posa a disposició de l'usuari serviran com a base de dades on guardar tota la informació referent al magatzem ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0