Intervencions arqueològiques al jaciment de La Dou 2012-2013 (Sant Esteve d’en Bas, la Garrotxa)

Colominas, Lídia
Navarrete, Vanessa
Pons i Brun, Enriqueta
Revelles, Jordi
Rosillo, Rafel
Sala, Roger
Sañá Seguí, María
Tornero, Carlos
Vila, Oriol
Share
El jaciment de la Dou es troba situat al sud del nucli de Sant Esteve d’En Bas (456247 X-UTM/4663280 Y-UTM, 502 m.s.n.m.,Vall d’en Bas, la Garrotxa) en els terrenys de la finca de La Dou. El jaciment es va localitzar l’estiu del 2005 en el marc de les obres per a la construcció de la variant de Sant Esteve d’En Bas i a l’octubre del 2005 va tenir lloc una primera intervenció de caràcter preventiu en la part del jaciment afectada per la construcció de la carretera, a càrrec de l’Institut Català Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona. A partir de la intervenció preventiva motivada per les obres de la carretera i vista la importància del jaciment, es va considerar interessant la continuació dels treballs arqueològics en la zona no afectada per les obres, en el marc del projecte arqueològic L’origen i consolidació de les societats camperoles: avaluació arqueològica de l’impacte de l’activitat volcànica durant la Prehistòria a Catalunya (Institut Català del Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona i Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona). Posteriorment, la investigació centrada en aquest jaciment va continuar amb el projecte El poblament durant la Prehistòria a la Vall d’en Bas: estudi integrat del jaciment arqueològic de la Dou (Sant Esteve d’en Bas, la Garrotxa). En el marc d’aquest projecte, es presenten els resultats de les campanyes de l’últim bienni (2012-2013) ​
​Tots els drets reservats