Siloxane removal in the energy recovery of biogas: sequential adsorption/oxidation processes

Share
The thesis deals with removal of organosilicon compounds in the energy recovery of biogas. Alternative adsorbents for the siloxane removal were studied, and the physical and chemical mechanisms involved in the siloxane adsorption were discovered, which improved the yield of the adsorption and regeneration technologies using both activated carbons and zeolites. Moreover, several technologies based on advanced oxidation processes have been applied in order to regenerate and reuse the exhausted adsorbents. The thesis studies the siloxane removal at lab-scale close to real scenario conditions, including the competitive adsorption with compounds usually found in biogas, in the presence of humidity and with the same gas matrix, which allowed to select the most efficient materials for this purpose. Therefore, the knowledge reported in the thesis dissertation is directly transferable to field application to upgrade the siloxane removal system ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.