Biologically Inspired C−H and C=C Oxidations with Hydrogen Peroxide Catalyzed by Iron Coordination Complexes

Text Complet
BiologicallyInspired.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
The development of catalysts for the selective oxidation of readily available hydrocarbons or organic precursors into oxygenated products is a long-standing goal in organic synthesis. In the last decade, some iron coordination complexes have shown the potential to fit this role. These catalysts can mimic the O−O activation mode of far more sophisticated iron oxygenase enzymes, generating powerful yet selective oxidants. In this review, we report state-of-the-art C−H and C=C oxidations catalyzed by non-heme iron complexes and H2O2 as the oxidant. Finally, we briefly describe some novel oxidative reactivity and the perspectives of this chemistry ​
​Tots els drets reservats