Escola pública a Banyoles

Mercader Brosa, Albert
Share
El treball fi nal de Grau que es mostra a continuació és una aproximació a alguns dels reptes actuals dels centres educatius des d’un punt de vista arquitectònic. Sovint es parla de millorar el nostre model educatiu però poques vegades es parla de com han de ser els edifi cis escolars, els espais i l’entorn on els infants passaran tantes hores en una etapa tant important per a la seva vida. Quina ha de ser la relació de l’escola amb la ciutat? Com s’adapta el centre educatiu al lloc on s’implanta? Quin ha de ser el seu programa? El projecte desenvolupat d’escola pública d’educació infantil i primària a la ciutat de Banyoles només pretén ser una petita contribució a refl exionar sobre aquestes qüestions ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització