El Museu dels volcans: rehabilitació de la Plaça de Braus d’Olot

Colom Ibañez, Albert
Share
El projecte del Museu dels Volcans i el Parc dels Volcans pretén ser la peça clau que exerceixi d’unió entre el perímetre urbà d’Olot, el Volcà del Montsacopa i el Parc Natural amb el bell mig centre de la ciutat. Recupera la secció topogràfica primitiva, es a dir, l’anterior a l’acon-dicionament de l’urbanisme pel pas dels carrers i la circul•lació de vehicles, d’aquesta manera, aporta a l’àmbit la concepció de la pro-longació del Montsacopa cap a l’interior de l’urbanisme i, mitjançant la pavimentació i la mateixa topografia, deixa apreciar la fusió de les dues colades de lava provinents del Puig del Roser i de Sant Francesc. L’arena central de l’edifici passa de ser una extensió plana i circular de tortura animal introvertida, a una prolongació topogràfica d’unió de dues realitats físiques diferents però complementàries, un lloc dinà¬mic, de pas o estàtic de visitant, de públic i d’exposició. El cel i el buit generat per un perímetre tancat, s’apodera de l’espai i recull les inclemències i el contacte de l’exterior a partir d’un gran òcul ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització